5ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ

5ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ

3η θέση για την Αθλήτρια μας Κουφού Ειρήνη στην κατηγορία 303 Aerial Hoop και 3η θέση για την Αθλήτρια μας Καλαφατά Νίκη στην κατηγορία 306 Aerial Hoop στον 5ο διαγωνισμό εναέριων ακροβατικών